Digitall

360 fotografije su postalenezaobilazna opcija kada je u pitanju predstavljanje poslovanja na Google mapi i Google My Business-u. Ova vrsta fotografija omogućava potencijalnim klijentima da virtuelno istraže Vaš poslovni prostor.

Kada se koriste na Google mapi, 360 fotografije daju korisnicima priliku da vide Vašu lokaciju iznutra i da se upoznaju sa prostorom i lakše se odluče da Vas posete. To je korisno za sve vrste poslovanja, od restorana i hotela do trgovina i drugih komercijalnih objekata.

Sa druge strane, korišćenje 360 fotografija na Google My Business profilu omogućava Vašem poslovnom profilu da se izdvoji od ostalih i da privuče više pažnje. Potencijalni klijenti mogu da vide unutrašnjost Vašeg prostora i da se unapred upoznaju sa ponudom. Ovo može biti ključno za poslovni uspeh, posebno u vreme nakon pandemije kada su mnogi ljudi navikli da radije koriste virtuelne opcije umesto da fizički posećuju poslovne prostore.

Kada se koriste 360 fotografije, važno je da se one pravilno postave na Google Mapu i Google My Business profil kako ste maksimizovali njihov efekat.

Sve u svemu, 360 fotografije su sjajna opcija za predstavljanje Vašeg poslovanja na Google mapi i Google My Business-u. Ova vrsta fotografija omogućava potencijalnim klijentima da virtualno istraže Vaš poslovni prostor, što može biti ključno za privlačenje novih klijenata i ostvarivanje poslovnog uspeha.

© 2021 Templately copyright all right reserved