Digitall

360 fotografije za AirBNB i Booking

Sama činjenica da su AirBNB-a i Booking gotovo istovremeno uveli upotrebu 360 fotografija govori u prilog tome koliko ih smatraju bitnim za privlačenje pažnje potencijalnih gostiju. Ova vrsta fotografija omogućava gostima da virtualno istraže smeštaj i da se upoznaju sa prostorom pre nego što se odluče da ga rezervišu.   Korišćenje 360 fotografija na AirBNB-u […]

360 virtelne ture

360 virtuelne ture ubrzano postaju najpopularniji način da se potencijalni klijenti upoznaju sa različitim lokacijama i prostorima, bez obzira na to da li se nalaze na drugom kraju grada ili na drugom kraju sveta. Ova vrsta tura omogućava ljudima da virtualno istraže i dožive prostor na način na koji to do sada nije bilo moguće. […]

© 2021 Templately copyright all right reserved