Digitall

360 fotografije na Google servisima

360 fotografije su postalenezaobilazna opcija kada je u pitanju predstavljanje poslovanja na Google mapi i Google My Business-u. Ova vrsta fotografija omogućava potencijalnim klijentima da virtuelno istraže Vaš poslovni prostor. Kada se koriste na Google mapi, 360 fotografije daju korisnicima priliku da vide Vašu lokaciju iznutra i da se upoznaju sa prostorom i lakše se […]

© 2021 Templately copyright all right reserved